blog

Thiết kế mẫu in hộp giấy đựng mỹ phẩm tổng hợp(Set mỹ phẩm chuyên dụng)

Hộp mỹ phẩm hay hộp son là những ấn phẩm đang được rất nhiều khách hàng đặt in tại Nguyễn Kim. Ngoài những sản phẩm in trên, Nguyễn Kim còn nhận thiết kế những mẫu in hộp mỹ phẩm tổng hơp chuyên dụng trong một ấn phẩm in hộp giấy. Thiết kế in hộp giấy […]